>

De Middeleeuwen


De Slavische volkeren kwamen zuidoost-Europa binnen in twee golven. De eerste golf ontstond rond 600, wanneer de Slaven in de meest westelijke gebieden aankwamen, onder invloed van Byzantium, aangevoerd door de Turkse Avars. Tijdens de tweede golf rond 620, waren er ook Kroaten en ServiŽrs onder de bevolking, en dit op 'uitnodiging' van keizer Heraclius om een dam op te werpen tegen de invloed van de Turkse Avars.
Kroatische stammen mengden zich onder de reeds vroeger gevestigde Slavische volkeren die zich vestigden tussen de Drava (rivier) en de Adriatische zee (de Romeinse provincies Pannonia en Dalmatia).

Kerstening
De Kroatische stammen waren georganiseerd in twee hertogdommen : PannoniŽ in het Noorden en DalmatiŽ in het zuiden. Het kerstenen van de Kroatische stammen begon vanaf de 7de eeuw onder invloed van de nabijheid van de oude Romeinse steden in DalmatiŽ. De kerstening werd voltooid in het noorden in het begin van de 9de eeuw.

Vreemd genoeg werden ze nooit verplicht om het Latijns schrift over te nemen. De misvieringen werden in hun eigen taal gehouden, en ze behielden ook het Glagolitisch schrift. Pas veel later werd het Latijns schrift overgenomen.

Karel de Grote
KroatiŽ werd een deel van het Karolingische Rijk rond 800, en verkreeg zijn onafhankelijkheid terug na de dood van Karel de Grote in 814. De eerste geschriften die het over Kroaten hebben dateren van 852, in wetten van Hertog Trpimir - de stichter van de Trpimirovic dynasty. Het land werd erkend door paus Johannes VIII als een onafhankelijk hertogdom onder Hertog Branimir in 879.

De eerste koning van KroatiŽ, Tomislav van de Trpimirovic dynasty, werd gekroond in het Duvno-veld in 925 (sommige bronnen spreken van een vroegere, andere van een latere datum, maar het moet ergens tussen 923 en 928 geweest zijn). Tomislav verenigde de twee hertogdommen PannoniŽ en DalmatiŽ en maakte er een vrij grote staat van. Deze staat omvatte het huidige centrale KroatiŽ, SlavoniŽ, DalmatiŽ, en het grootste deel van BosniŽ. De centrale stad in de Duvno velden heet Tomislavstad ter ere van hem. Tomislavgrad ligt in het huidige BosniŽ op een 70-tal km in vogelvlucht van Split.

Het middeleeuwse Kroatische koninkrijk kende zijn hoogtepunt onder het regime van koning Petar Kreöimir IV (1058-1074). Het telde toen 12 graafschappen en was nog iets groter dan het koninkrijk onder Koning Tomislav. Het einde van Koning Petar Kreöimir IV was ook het einde van de Trpimirovic-dynasty die meer dan 2 eeuwen regeerde over KroatiŽ.

De Baska Tablet
Nadien was er nog een vermeldenswaardige Koning, Dmitar Zvonimir (1075-1089). Zijn koningschap is gebeiteld in de bekende stenen Baska Tablet, tot op heden het oudste bewaarde Kroatische geschrift. Het tablet wordt bewaard in het archeologisch museum van Zagreb en is te koop als reproductie in alle Kroatische souvenirwinkels. Zvonimirs regime werd gekenmerkt als een vredevolle en bloeiende tijd. Gedurende deze tijd werden de banden tussen de Paus en KroatiŽ verder aangehaald waardoor het katholisisme tot op heden sterk verankerd blijft in de Kroatische maatschappij.

Na de dood van Zvonimir, was Ladislaus I van Hongarije de sterkste kandidaat voor de troon. Maar de Kroatische edelmannen vochten voor de onafhakelijkheid van Hongarije. Na de dood van de laatste Koning, Petar Svacic, na de nederlaag op de Gvozd-heuvel in 1097 tegen Coloman van Hongarije, erkenden de Kroaten deze laatste als de koning van KroatiŽ en Hongarije in een verdrag van 1102. Dit verdrag werd ook het Pacta Conventa genoemd. Daardoor werd er een soort van unie gesticht tusen de twee kronen. Deze Kroatisch-Hongaarse connectie bleef in stand tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.


desktop
Logo Made in Flanders vandaag 12-8-22, laatst aangepast op 06-12-15. © Hans Van Mulders